VODENJE BIOPROCESOV

VODENJE BIOPROCESOV 2021-03-01T14:52:27+01:00

IntBio-c4 sistem omogoča kompletno avtomatizirano vodenje procesa in njegovih podprocesov glede na zahteve kupca in opremo, ki jo imamo na voljo. Ker se zavedamo, da nobena rešitev ni univerzalna, se maksimalno potrudimo in izdelamo prilagojene rešitve glede na tip procesa.

S sistemom IntBio-c4 si zagotovite večjo ponovljivost procesov, hitro in učinkovito diagnostiko, izredno natančne regulacije veličin (temperatura, PH, tlaki, pretoki, itd.), boljši nadzor nad obratovanjem in višjo kakovost izdelkov.

Ključne značilnosti: