Izdelava bioreaktorjev

Izdelava bioreaktorjev 2021-10-27T19:29:31+02:00

Nudimo izdelavo bioreaktorjev po željah kupca. 

Bioreaktor omogoča popolnoma avtomatizirano delovanje vseh ključnih procesov, ki so del fermentacijskega procesa. Avtomatizirani oz. delno avtomatizirani so tudi ostali podprocesi bioreaktorja : tlačni preizkus, sterilizacija, kalibracija. 

MEŠANJE 

Širok razpon mešalne hitrosti (50 – 1500 obratov/min) omogoča kulturam v bioreaktorju idealne pogoje in minimizira odstopanja meritev senzorike od dejanskih.

MERJENJE IN REGULACIJA TEMPERATURE

S pomočjo zelo natančnih temperaturnih senzorjev dosegamo tudi zelo natančno regulacijo temperature (+/- 0.2°C). Z aktivnim sistemom hlajenja(cirkulacija hladne vode iz vodovodnega sistema) dosegamo zelo natančno regulacijo tudi pri temperaturi procesa v okolici sobne temperature ali pod.

MERJENJE IN REGULACIJA PH

Bioreaktor lahko korigira kakršno koli odstopanje v vrednosti pH. S pomočjo PID regulacije in perilstatičnih črpalk glede na potrebo dodajamo kislino oz. bazo v posodo in s tem dosegamo čim boljše pogoje za kulture v bioreaktorju.

DOVAJANJE HRANILA

Bioreaktor omogoča tudi t.i. »fed-batch« proces, ki omogoča da hranilo v posodo dovajamo preko določenega časovnega obdobja. Količina dovedenega hranila je tako določena glede na izbrano funkcijo(linearna, potenčna, eksponentna) ali pa le izbrano konstantno vrednostjo in začetne ter končne vrednosti hitrosti črpalke dovajanja hranila med dvema točkama. Teh točk je lahko poljubno mnogo.

RAZSTOPLJEN KISIK

Med procesom, glede na potrebe bioreaktor dovaja mešanico plinov v posodo da dosegamo optimalno vrednost razstopljenega kisika.

ANTI-FOAM

Antifoam sistem je sestavljen iz detektorja pene, ki je lociran v posodi na želeni višini. Ko višina pene preseže višino senzorja, sistem začne dovajati protipenilno sredstvo, ki ga dozira preko perilstatične črpalke.

SCADA

Vse opisane funkcije so krmiljene preko PLC krmilnika. Z njim upravljamo preko SCADA sistema. SCADA nam omogoča da spremljamo celoten proces v bioreaktorju in preko vnosnih parametrov priredimo pogoje po naših željah.