Monitoring+

Monitoring+ 2021-07-06T10:15:59+02:00

Intbas Monitoring+ je sistem za nadzor, upravljanje in povezovanje prostorov, naprav in okolice z možnostjo opozarjanja in regulacije.

Vgradnja brezžičnih merilnih naprav omogoča hitro in ne invazivno namestitev brez dodatnega kabliranja.

Nabor možnih merjenih veličin:

 • temperatura

 • vlažnost

 • atmosferski tlak

 • diferenčni tlak

 • CO

 • CO2

 • količina padavin

 • osvetlitev

 • nivo kapljevin

 • UV radiacija

 • vlažnost v zemlji

 • stanje vrat/oken/loput

 • nivo kapljevin

 • količina delcev PM1.0/PM2.5/PM10

 • nivo zvočnega šuma

 • signali delovanja naprav

 • štetje pretoka in drugih števnih veličin

 • možnost prikopa drugih sond ali meritev

 • možnost priklopa na namensko pripravljene elektro-mehanske sklope

 • ….

Prikaz merjenih veličin v grafu z dolgoročno zgodovino in možnostjo izvoza za zunanjo obdelavo. Izdelava periodičnih poročil z vnaprej določeno vsebino za izbrane veličine.

Senzorika je lahko postavljena na dislociranih lokacijah, v več nadstropjih ali poslopjih. 

 

Ciljne aplikacije:

 • monitoring prostorov, naprav in okolice

 • monitoring in upravljanje regulacijskih zank

 • sekundarni monitoring obstoječih regulacijskih zank

 • zaznavanje in opozarjanje na veličine dovoljenih mej